Přistěhovalci se po příchodu do Chorvatska museli starat o holý život. Brzy se však ohlásila touha po kultuře a osvětě. Bylo to divadlo nebo hudba, kolem kterých se vytvořily první skupinky nadšenců. Ty položily základy organizovaného společenského života české menšiny v Chorvatsku.

Nejstarší České besedy vznikají ve městech (Záhřeb 1874, Dubrovník 1899), na venkově před 1. světovou válkou jen ojediněle – v roce 1907 v Daruvaru a Prekopakře. Ve 20. letech však byla založena celá řada Českých besed na Daruvarsku – Brestov, Dežanovec, Dolany, Velké Zdence, Hercegovec, Horní Daruvar, Holubňák, Hrubečné Pole, Končenice, ale i v Karlovci, Kaptole, Ludině, Lipolanech, Mezurači, Hradišce, Osijeku, Virovitici, Pule či Varaždinu. K zintenzivnění spolkové činnosti pak došlo začátkem 30. let na iniciativu již činných Besed (Pakracká Polana, Bjeliševec, Malé Zdence, Požeha a Jazvenik – 1932, Roviště a Predavac – 1933, Ivanovo Selo, Dolní Kovačice, Gudovec, Slavonský Brod – 1934, Krivaj 1935, Velký Grđevac 1936) a v druhé polovině 30. let v souvislosti se zakládáním Besídek venkovského dorostu (Lipovec 1935).

Před rokem 1941, kdy byla jejich činnost zakázána, pracovalo v Chorvatsku 65 českých spolků. Hrála se divadla, konaly se přednášky a oslavy různých památných dnů, pracovaly knihovny, pěstovaly se české lidové zvyky, tance a písně, při některých byly i hudby. Mnohé si ihned vytkly cíl nejdůležitější – založení české školy.

Krajanské spolky obnovují svou činnost již koncem roku 1944, mnohé se však již nikdy nevzkřísily, zejména když při reemigraci odešla do Čech celá řada vynikajících krajanů. Začátkem 50. let informuje o své činnosti 19 spolků. V dalších letech aktivně pracuje asi 20 Českých besed. Po domovinské válce došlo k značnému oživení krajanských spolků v Rijece, Slavonském Brodu, Nové Hradišce a Bjeliševci. Od roku 2002 působí Česká beseda v Tréglavě a v roce 2004 svou činnost obnovují spolky v Sisku a Lipovlanech, v roce 2009 Dubravě (Česká beseda Záhřebského županství) a v roce 2010 v Šibovci. V roce 2014 je založena také Česká beseda v Osijeku, takže v současnosti pracuje v Chorvatsku 32 českých spolků.

Historie-Krajansk-spolky

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2019

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

 • ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY - 8.–11. ledna, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DIVADEL - 22.-23. března, Lipovec
 • PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PÍSNÍ - 12. dubna - Končenice
 • NAŠE JARO - divadelní - 10. května, Dolany
 • NAŠE JARO - folklorní - 1. června, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DECHOVEK - 16. června, Daruvarský Brestov
 • ETNO DEN - 6. července
 • KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 
     - Tréglava - 19. října
     - Kaptol - 12. října
     - Rijeka - 26. října
 • PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN - 9. listopadu, Horní Daruvar
 • SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE - 15. listopadu, Daruvar
 • VONIČKA - 23. listopadu, Daruvar

 

Výročí

ČB Dolany - 100. výročí založení
ČB Osijek - 5. výročí založení
ČB Rijeka - 25. výročí založení
ČB Sisak - 15. výročí založení
ČB Verovice - 100. výročí založení
ČB Záhřeb - 145. výročí založení
ČB Záhřebské županství - 10 výročí založení

 

Dny české kultury

květen - V.a M. Zdence
květen - Bjelovar
květen - Záhřeb
květen - Osijek
7. května - Bjeliševec
10.-11. května - Rijeka
18.-19. května - Virovitica
19. května - Hercegovec
květen-červen - Záhřebské županství
červen - Kaptol
14.-16. června - Horní Daruvar
15. června - Prekopakra
28.-29. června - Daruvar
13. července - Mezurač
25. srpna - Tréglava
září - Holubňák
září - Sisak
28. září - Hrubečné Pole
28. září - Jazvenik
26. října - Lipovljani
16. listopadu - Garešnica
Šibovec
Dežanovec
Nová Hradiška