Dožínky jsou nejstarší a největší národopisnou slavností české menšiny v Chorvatsku. Zda byly jako původní lidový zvyk přineseny ze staré vlasti, nevíme.
   První dožínky se konaly 9. a 10. srpna 1925 v Daruvaru ve snaze obnovit u našeho venkovského lidu lidové kroje a zvyky. V Daruvaru se celomenšinové dožínky konaly i v letech 1927 a 1928. Od roku 1935 dožínky organizuje mládež sdružená v Besídkách venkovského dorostu vždy v jiné krajanské osadě: 1935 v Končenicích, 1936 ve Velkých Zdencích, 1937 v Lipovci, 1938 v Dežanovci, 1939 v Ivanově Sele a 1940 v Hercegovci. Na těchto posledních jmenovaných byli představitelé 29 českých spolků a více než 3000 účastníků.
   Po II. světové válce se 5. srpna 1945 koná v Daruvaru velká manifestace Čechů z celého státu a již v následujícím roce se 31. srpna a 1. září 1946 pořádají v Daruvaru první poválečné dožínky. Stávají se celomenšinovou každoroční manifestační záležitostí v organizaci Svazu s politickými prvky.
   Od konce 70. let se konaly dožínky jednou za dva roky a střídaly se s folklorní přehlídkou – Vonička. Měly ustálený ráz: v sobotu se konala sportovní utkání, vernisáž výstavy dokumentů nebo děl krajanských výtvarníků a dožínková akademie v režii pořádající osady; v neděli dopoledne procházel osadou velkolepý průvod krojovaných skupin a alegorických vozů, znázorňujících zemědělské práce od setí po pečení chleba a českých buchet a po něm několikahodinový kulturně umělecký program všech krajanských spolků a jejich hostů.
   V roce 1991 byly připravovány velkolepé dožínky v Bjelovaru, válka je však znemožnila. Na další se muselo čtyři roky čekat. První dožínky v samostatné Republice Chorvatsku se konaly v roce 1995 v Daruvaru, další v roce 1997 v Končenicích, v roce 1999 v Hercegovci a jubilejní po 75 letech v roce 2000 v Daruvaru. V roce 2002 byl pořadatelem opět Daruvar, v roce 2004  Končenice, rok 2006 patřil České besedě Velké a Malé Zdence, rok 2008 a 2010 Daruvaru, a v roce 2012 se konaly v Končenicích. Dožínkám se vrací jejich původní lidový ráz a stávají se opravdovou kulturní a národopisnou přehlídkou celé české menšiny v Chorvatsku.  V roce 2014 se po pětadvaceti letech budou znovu konat v Kaptole.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2019

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

 • ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY - 8.–11. ledna, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DIVADEL - 22.-23. března, Lipovec
 • PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PÍSNÍ - 12. dubna - Končenice
 • NAŠE JARO - divadelní - 10. května, Dolany
 • NAŠE JARO - folklorní - 1. června, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DECHOVEK - 16. června, Daruvarský Brestov
 • ETNO DEN - 6. července
 • KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 
     - Tréglava - 19. října
     - Kaptol - 12. října
     - Rijeka - 26. října
 • PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN - 9. listopadu, Horní Daruvar
 • SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE - 15. listopadu, Daruvar
 • VONIČKA - 23. listopadu, Daruvar

 

Výročí

ČB Dolany - 100. výročí založení
ČB Osijek - 5. výročí založení
ČB Rijeka - 25. výročí založení
ČB Sisak - 15. výročí založení
ČB Verovice - 100. výročí založení
ČB Záhřeb - 145. výročí založení
ČB Záhřebské županství - 10 výročí založení

 

Dny české kultury

květen - V.a M. Zdence
květen - Bjelovar
květen - Záhřeb
květen - Osijek
7. května - Bjeliševec
10.-11. května - Rijeka
18.-19. května - Virovitica
19. května - Hercegovec
květen-červen - Záhřebské županství
červen - Kaptol
14.-16. června - Horní Daruvar
15. června - Prekopakra
28.-29. června - Daruvar
13. července - Mezurač
25. srpna - Tréglava
září - Holubňák
září - Sisak
28. září - Hrubečné Pole
28. září - Jazvenik
26. října - Lipovljani
16. listopadu - Garešnica
Šibovec
Dežanovec
Nová Hradiška