České přistěhovalce nespojovala před rokem 1918 žádná společná organizace a ani nejstarší krajanské spolky neudržovaly mezi sebou kontakty. Teprve po vytvoření jednotného Království Srbů, Chorvatů a Slovinců  se uvažuje o organizaci, která by zastupovala českou i slovenskou menšinu jak vůči Jugoslávii, tak i v Československu. Na prvním kongresu Čechoslováků v Osijeku založili 29. června 1921 zástupci 36 českých a slovenských spolků Československý svaz v Království SHS (Jugoslávii), který zastupoval "československou" menšinu až do roku 1941. První jeho sídlo bylo v Novém Sadu, v roce 1924 bylo sídlo Svazu přeneseno do Bělehradu, ale mezi českými spolky hlavní roli přebírá daruvarská Beseda. Od roku 1931 působí všechna tělesa Svazu – Matice školská, Osvětový a hospodářský odbor, Matice amatérského divadla aj. v Záhřebu. Při poslední valné hromadě v Daruvaru v roce 1939 bylo do Československého svazu začleněno 109 českých a slovenských spolků, ale již v roce 1941 není stopy ani po Svazu ani po českých spolcích.
   K obnovení činnosti Svazu došlo 1. října 1944 v Daruvaru, díky decentralizaci státu se orientoval pouze na krajanské spolky v Chorvatsku a částečně v Bosně a Hercegovině. Jeho název není zpočátku definován, až v roce 1949 se ustálil název Československý svaz v LR, později SR Chorvatsku. Federativní uspořádání Československa vede v roce 1975 ke změně názvu na Svaz Čechů a Slováků v SR Chorvatsku. V roce 1993 schválila valná hromada nový statut a s ním i nový název Svaz Čechů v Republice Chorvatsku, protože se slovenské spolky v roce 1992 oddělily a vytvořily si Matici slovenskou, později Svaz Slováků se sídlem v Našicích. Do roku 1965 je součástí Svazu i redakce Jednoty, po jejím osamostatnění je ve Svazu zaměstnán jen tajemník, předseda vykonává funkci volontérsky.
   Svaz Čechů je nestranickou organizací zaměřenou na pěstování a rozvíjení vlastní kultury, mateřského jazyka a uchování národní identity. Jeho činnost probíhá v jednotlivých sekcích – radách: školní, kulturně osvětové, divadelní, historické, informační a vydavatelské. Svaz Čechů v RCH má svůj znak, ale používá i českou vlajku a hymnu, tj. symboly schválené Radou pro národnostní menšiny v RCH.

eskoslovensk-Svaz

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2019

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

 • ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY - 8.–11. ledna, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DIVADEL - 22.-23. března, Lipovec
 • PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PÍSNÍ - 12. dubna - Končenice
 • NAŠE JARO - divadelní - 10. května, Dolany
 • NAŠE JARO - folklorní - 1. června, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DECHOVEK - 16. června, Daruvarský Brestov
 • ETNO DEN - 6. července
 • KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 
     - Tréglava - 19. října
     - Kaptol - 12. října
     - Rijeka - 26. října
 • PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN - 9. listopadu, Horní Daruvar
 • SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE - 15. listopadu, Daruvar
 • VONIČKA - 23. listopadu, Daruvar

 

Výročí

ČB Dolany - 100. výročí založení
ČB Osijek - 5. výročí založení
ČB Rijeka - 25. výročí založení
ČB Sisak - 15. výročí založení
ČB Verovice - 100. výročí založení
ČB Záhřeb - 145. výročí založení
ČB Záhřebské županství - 10 výročí založení

 

Dny české kultury

květen - V.a M. Zdence
květen - Bjelovar
květen - Záhřeb
květen - Osijek
7. května - Bjeliševec
10.-11. května - Rijeka
18.-19. května - Virovitica
19. května - Hercegovec
květen-červen - Záhřebské županství
červen - Kaptol
14.-16. června - Horní Daruvar
15. června - Prekopakra
28.-29. června - Daruvar
13. července - Mezurač
25. srpna - Tréglava
září - Holubňák
září - Sisak
28. září - Hrubečné Pole
28. září - Jazvenik
26. října - Lipovljani
16. listopadu - Garešnica
Šibovec
Dežanovec
Nová Hradiška