Prvořadým úkolem krajanských spolků byla česká škola, pomáhala jim Matice školská Svazu (Daruvar 1926). V letech 1922 až 1936 vznikla v Chorvatsku síť českých škol různého profilu. Silné krajanské spolky zakládají soukromé školy (Daruvar 1922, Bjelovar 1923, Hercegovec 1923, Kaptol 1924); Československo zasílá učitele a pomůcky, ostatní Beseda zajišťuje sama. V roce 1925 bylo povoleno zakládání českých paralelních oddělení při státních školách (Brestov, Velké Zdence (1926), Prekopakra (1927), Holubňák, Končenice (1931), Dežanovec (1932), Tominovac (1933) a Uljanik (1936). I jim značnou pomoc poskytovala Matice školská a různé instituce z ČSR. Jinde vznikly jen školy doplňovací – Uljanik (1922), Záhřeb (1923), Lipovlany, Ludina, Mezurač, Osijek (1924), Sv. Ivan Žabno (1936), výuka v nich byla nepovinná. Tam, kde nebyly podmínky ani pro jednu výše uvedenou školu, působil okresní (kočovný) učitel. Čeští učitelé, ať již domácí nebo z Československa, byli v krajanském životě nepostradatelní.
   Na podnět Matice školské začala v roce 1926 v Daruvaru působit česká mateřská školka. V roce 1927 byla ve Velkých Zdencích založena Prokůpkova odborná hospodářská škola, která v letech 1930-1941 působila v Daruvaru. Z ní vyšly i Besídky a Sdružení venkovského dorostu, které v té době sehrály v krajanském hnutí neocenitelnou úlohu.
   V době největšího rozkvětu působilo v Chorvatsku 22 českých škol různého profilu, avšak v roce 1941 byly všechny zakázány.
   České školy se začaly obnovovat již v září 1944, o rok později pracuje 16 státních českých škol a v Záhřebu doplňovací.
   Dnes je české školství plně zahrnuto do soustavy chorvatského školství a při Ministerstvu vědy, školství a sportu je zaměstnána na půl pracovního úvazku poradkyně pro české školy.
   Existují dvě české základní školy (model A) – Jana Amose Komenského v Daruvaru (s obvodními školami Dolany, Holubňák, Horní Daruvar, Lipovec a Dolní Střežany) a Josefa Růžičky v Končenicích (s obvodní školou v Daruvarském Brestově) a čtyřletá česká škola v Ivanově Sele.
   Čeština a česká kultura (model C) se ve školním roce 2013/2014 vyučuje na dvaceti základních školách: v Bjeliševci, Bjelovaru, Daruvarském Brestově, Dežanovci, Dioši, Hercegovci, Horních Střežanech, Hrubečném Poli, Kaptole, Lipiku, Lipovlanech, Mezurači, Rijece, Sirači, Sisku, Šibovci, Trojhlavě, Velkých Zdencích, Virovitici a Záhřebu.
   České mateřské školy jsou v Daruvaru (Ferda Mravenec) a v Končenicích, podle modelu C (dvě hodiny českého jazyka týdne) také v Mezurači. Při záhřebské České besedě je sobotní školka Cvrček.
   Daruvarské gymnázium má od svého založení (1954) české oddělení (s přestávkami), na kterém se čeština učí podle modelu B. V dalších středních školách – na Ekonomické a turistické škole v Daruvaru, Střední škole Bartola Kašiće v Hrubečném Poli,  Gymnáziu S. S. Kranjčeviće v Záhřebu a Průmyslově-živnostenské škole ve Virovitici – se čeština učí modelem C.
   Jednota vydává učebnice pro menšinové školy, při Svazu pracuje rada pro školní otázky (1974), tradičně se koná Naše jaro (1952) a přehlídka české dětské písně v Končenicích (1972). Pro učitele se organizují semináře a pro žáky sedmých tříd letní škola v České republice (1967) a pro všechny zájemce zimní škola tvořivé dramatiky (??).

Historie-esk-koly

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2019

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

 • ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY - 8.–11. ledna, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DIVADEL - 22.-23. března, Lipovec
 • PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PÍSNÍ - 12. dubna - Končenice
 • NAŠE JARO - divadelní - 10. května, Dolany
 • NAŠE JARO - folklorní - 1. června, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DECHOVEK - 16. června, Daruvarský Brestov
 • ETNO DEN - 6. července
 • KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 
     - Tréglava - 19. října
     - Kaptol - 12. října
     - Rijeka - 26. října
 • PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN - 9. listopadu, Horní Daruvar
 • SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE - 15. listopadu, Daruvar
 • VONIČKA - 23. listopadu, Daruvar

 

Výročí

ČB Dolany - 100. výročí založení
ČB Osijek - 5. výročí založení
ČB Rijeka - 25. výročí založení
ČB Sisak - 15. výročí založení
ČB Verovice - 100. výročí založení
ČB Záhřeb - 145. výročí založení
ČB Záhřebské županství - 10 výročí založení

 

Dny české kultury

květen - V.a M. Zdence
květen - Bjelovar
květen - Záhřeb
květen - Osijek
7. května - Bjeliševec
10.-11. května - Rijeka
18.-19. května - Virovitica
19. května - Hercegovec
květen-červen - Záhřebské županství
červen - Kaptol
14.-16. června - Horní Daruvar
15. června - Prekopakra
28.-29. června - Daruvar
13. července - Mezurač
25. srpna - Tréglava
září - Holubňák
září - Sisak
28. září - Hrubečné Pole
28. září - Jazvenik
26. října - Lipovljani
16. listopadu - Garešnica
Šibovec
Dežanovec
Nová Hradiška