První a jediné české noviny na Balkáně, jak se uvádí v podtitulku Českého listu, začaly vycházet v Záhřebu 15. června 1911. V letech 1919-1921 tam vycházejí Československé listy, v letech 1922-23 Hlas aj., ale kvůli nedůvěře českých rolníků vůči městu ztroskotával jakýkoliv pokus vydávat české noviny v Záhřebu. Spolupracovník Českého listu Jaroslav Dittrich však začal 1. března 1922 vydávat své Jugoslávské Čechoslováky v Daruvaru. Byl to čtrnáctideník, o rok později již týdeník, který se výlučně věnoval českým vesnicím, českým spolkům a českému rolníkovi. Tím si zajistil spolupracovníky i odběratele. V roce 1928 se v nich objevila rubrika pro děti, z níž vyrostl Dětský koutek. V srpnu 1940 musel být list přejmenován na Naše noviny, a 10. dubna 1941 přestává vycházet.
   Během druhé světové války vychází v Československé brigádě Jana Žižky z Trocnova celá řada cyklostylovaných či ručně psaných českých novin a v Záhřebu v letech 1939-1940 ilegální protifašistický Čehoslovački vjesnik.
   Ihned po svém založení v říjnu 1944 pomýšlí Svaz Čechů na vydávání českých novin, otázkou je opět – Záhřeb nebo Daruvar. V Záhřebu sice začal vycházet v srpnu 1945 český cyklostylovaný Zpravodaj, ale ten končí 16. března 1946, kdy vyšlo v Daruvaru první číslo Jednoty.
   Od svého založení je Jednota (s literární přílohou Studnice) orgánem Svazu Čechů, který je celých dvacet let i vydavatelem. V roce 1965 však dochází k založení samostatné Novinově vydavatelské instituce Jednota s posláním rozvíjet vydavatelskou činnost v české řeči. Jednota vydává kromě stejnojmenného týdeníku i měsíčník Dětský koutek (1929) a jednou ročně Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek (1962). V nakladatelském programu jsou knižní edice Knihovna Jaro (1954) a Knihovna krajanské tvorby (1961), edice historických studií (od roku 2008 nazvaná Svědectví) a v neposlední řadě edice učebnic (1951) pro české menšinové školy v Chorvatsku.
   Také některé krajanské spolky tisknou pro své členy periodické zpravodaje v českém jazyce. Česká beseda Záhřeb vydává měsíčník Spolkové zprávy a Česká beseda Rijeka čtvrtletník Naše řeč.
   Některé spolky se zabývají i vydavatelskou činností (Rijeka, Sisak, Záhřeb), nověji také česká menšinová rada města Záhřebu, která zavedla edici Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2019

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

 • ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY - 8.–11. ledna, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DIVADEL - 22.-23. března, Lipovec
 • PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PÍSNÍ - 12. dubna - Končenice
 • NAŠE JARO - divadelní - 10. května, Dolany
 • NAŠE JARO - folklorní - 1. června, Daruvar
 • PŘEHLÍDKA DECHOVEK - 16. června, Daruvarský Brestov
 • ETNO DEN - 6. července
 • KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 
     - Tréglava - 19. října
     - Kaptol - 12. října
     - Rijeka - 26. října
 • PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN - 9. listopadu, Horní Daruvar
 • SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE - 15. listopadu, Daruvar
 • VONIČKA - 23. listopadu, Daruvar

 

Výročí

ČB Dolany - 100. výročí založení
ČB Osijek - 5. výročí založení
ČB Rijeka - 25. výročí založení
ČB Sisak - 15. výročí založení
ČB Verovice - 100. výročí založení
ČB Záhřeb - 145. výročí založení
ČB Záhřebské županství - 10 výročí založení

 

Dny české kultury

květen - V.a M. Zdence
květen - Bjelovar
květen - Záhřeb
květen - Osijek
7. května - Bjeliševec
10.-11. května - Rijeka
18.-19. května - Virovitica
19. května - Hercegovec
květen-červen - Záhřebské županství
červen - Kaptol
14.-16. června - Horní Daruvar
15. června - Prekopakra
28.-29. června - Daruvar
13. července - Mezurač
25. srpna - Tréglava
září - Holubňák
září - Sisak
28. září - Hrubečné Pole
28. září - Jazvenik
26. října - Lipovljani
16. listopadu - Garešnica
Šibovec
Dežanovec
Nová Hradiška