Správa Svazu Čechů v RCH
  

Předsedkyní Svazu Čechů v RCH je Anna-Marie Štrumlová-Tučková
Místopředsedové Svazu Čechů v RCH jsou Marie Válková a Jiří Bahník

 
 

Předsednictvo

Ana-Maria Štruml-Tuček (předsedkyně, ČB Ivanovo Selo)
Juraj Bahnjik (místopředseda, ČB Záhřeb)
Marija Valek (místopředsedkyně, ČZŠ J. A. Komenského Daruvar)
Lidija Dujmenović (NVI Jednota)
Jaromir Vrabec (ČZŠ J. Růžičky Končenice)
Zdena Kutil (Mateřská škola F. Mravence Daruvar)
Gordana Tomašek (Mateřská škola Končenice)
Alenka Hruška (ČB Bjeliševec)
Miruška Lončar (ČO Bjelovar)
Željka Zadro (ČB Daruvar)
Liduška Orozović (ČB Daruvarský Brestov)
Lida Holeček (ČB Dežanovec)
Slavica Bublić (ČB Dolany)
Jiřinka Mach (ČB Dolní Střežany)
Josip Regent (ČB Města Garešnice)
Maja Angjal (ČB Hercegovec)
Anita Stožicki (ČB Holubňák)
Damir Malina (ČB Horní Daruvar)
Vesna Havelka (ČB Města Hrubečné Pole)
Zvonko Prihoda (ČB Jazvenik)
Zdenko Tauš (ČB Kaptol)
Alenka Vanječek (ČB Končenice)
Renata Res (ČB Lipovec)
Marijan Kadliček (ČB Lipovljani)
Velibor Potužak (ČB Mezurač)
Zdravko Konjić (ČB Nova Hradiška a okolí)
Vlado Grgošević (ČB Osijek)
Antun Roček (ČB Prekopakra)
Snježana Husak (ČB Rijeka)
Irinka Vidović (ČB Sisak)
Jarmila Rajković (ČB Slavonský Brod)
Sanela Milde (ČB Šibovec)
Zvonko Harauzek (ČB Tréglava)
Iva Vekić (ČB V. a M. Zdence)
Jasna Berger (ČB Virovitica)
Darko Dragija (ČB Záhřebského županství)

Výkonný výbor

Anna-Marie Štrumlová-Tučková
Marie Válková
Jiří Bahník
Jitka Staňová Brdarová
Lenka Lalićová
Lidije Dujmenovićová
Jaromír Vrabec
Miroslava Veltruská
Kristina Kvapilová

Dozorčí výbor

Jára Kulhavá, předsedkyně
Kristina Kvapilová
Mirko Knížek
Tomislav Doležal
Mato Pejić

Rady Svazu Čechů v RCH

Kulturní

Kristina Kvapilová, předsedkyně
Dalibor Kolár, místopředseda
Anita Resová
Željka Zadrová
Táňa Novotná Golubićová
Jaroslav Klubíčko
Damir Malina
Igor Šimala 

Školní

Jitka Staňová Brdarová, předsedkyně 
Zdenka Kutilová
Marie Válková
Jaromír Vrabec
Romana Heroutová
Dubravka Pleho
Elenka Podsedníková
Ksenija dell Olio
Tijana Trbojevićová
Květa Fialová
Iveta Vranjićová
Marina Kolačková Novoselova
Manuela Ivekovićová 

Divadelní

Mája Krejčová, předsedkyně 
Romana Rašetićová
Světluška Prokopićová
Jiřinka Machová
Sanela Mildová
Věra Vystydová
Kristina Mulanovićová
Zdenko Trnka 

Vydavatelská

Lidije Dujmenovićová, předsedkyně
Jasminka Brkićová Strejčková
Václav Herout
Igor Šimala
Táňa Novotná Golubićová
Alenka Štokićová 

Informační

Lenka Lalićová, předsedkyně 
Mato Pejić
Lidija Dujmenovićová
Miro Janota
Snježana Herceg 

Historická

Miroslava Veltruská, předsedkyně 
Anna Vodvarková
Vladimír Ivić
Ivan Horina
Václav Herout
Goran Hruška
Lidija Dujmenović
Davor Ambroš

Hospodářská

Jaromír Vrabec, předseda
Damir Malina
Vladimír Bílek
Josip Sodomka
Juraj Bahník
Zdenko Tauš
Maja Angjalová
Josipa Dobrijevićová

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2018

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

• ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY 8.–11. ledna, Daruvar
• PLÉNUM UČITELŮ 26. ledna – DARUVAR
• MĚSÍC MATEŘSKÉHO JAZYKA 20. ledna – 21. února
• PŘEHLÍDKA KRAJANSKÉHO DIVADLA 23. a 24. března – LIPOVEC
• NAŠE JARO, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka 11. května – DARUVAR
• NAŠE JARO – dětská folklorní přehlídka 9. června – KONČENICE
• NAŠE JARO – udělení uznání 12. června – DARUVAR
• PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 17. června – DARUVARSKÝ BRESTOV
• ETNO DEN 7. července – IVANOVO SELO
• DOŽÍNKY 13. a 14. července – KONČENICE
• KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 22. září – RIJEKA
                                     13. října – PREKOPAKRA
                                     27. října – MEZURAČ
• PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN 10. listopadu – KAPTOL
• SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE 16. listopadu – DARUVAR
• VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 24. listopadu – BJELOVAR

Výročí (obljetnice)

ČESKÁ BESEDA KAPTOL - 95. výročí založení 27. ledna
ČESKÁ BESEDA JAZVENIK - 90. výročí založení – 29. září
ČESKÁ OBEC BJELOVAR - 100. výročí založení 20. října
ČESKÁ BESEDA MĚSTA GAREŠNICE - 10. výročí založení – 10. listopadu
ŠKOLA MEZURAČ 90. výročí

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – květen
Virovitica – květen
Bjelovar – květen
Hercegovec – květen
Osijek – květen/září/prosinec
Záhřeb – květen
Horní Daruvar – červen
Dolany – červen
Mezurač – červenec
Daruvar – červenec
Kaptol
Končenice – říjen
Dolní Střežany
Tréglava – srpen
Nová Hradiška
Šibovec – září
Holubňák (Dětská olympiáda) – září
Hrubečné Pole – září
Sisak – červen nebo září
Jazveník (90. výročí) – září
Lipovlany – říjen
Rijeka – říjen
Garešnica (10. výročí) – listopad
Záhřebské županství – červen