Dožínky jsou nejstarší a největší národopisnou slavností české menšiny v Chorvatsku. Zda byly jako původní lidový zvyk přineseny ze staré vlasti, nevíme.
   První dožínky se konaly 9. a 10. srpna 1925 v Daruvaru ve snaze obnovit u našeho venkovského lidu lidové kroje a zvyky. V Daruvaru se celomenšinové dožínky konaly i v letech 1927 a 1928. Od roku 1935 dožínky organizuje mládež sdružená v Besídkách venkovského dorostu vždy v jiné krajanské osadě: 1935 v Končenicích, 1936 ve Velkých Zdencích, 1937 v Lipovci, 1938 v Dežanovci, 1939 v Ivanově Sele a 1940 v Hercegovci. Na těchto posledních jmenovaných byli představitelé 29 českých spolků a více než 3000 účastníků.
   Po II. světové válce se 5. srpna 1945 koná v Daruvaru velká manifestace Čechů z celého státu a již v následujícím roce se 31. srpna a 1. září 1946 pořádají v Daruvaru první poválečné dožínky. Stávají se celomenšinovou každoroční manifestační záležitostí v organizaci Svazu s politickými prvky.
   Od konce 70. let se konaly dožínky jednou za dva roky a střídaly se s folklorní přehlídkou – Vonička. Měly ustálený ráz: v sobotu se konala sportovní utkání, vernisáž výstavy dokumentů nebo děl krajanských výtvarníků a dožínková akademie v režii pořádající osady; v neděli dopoledne procházel osadou velkolepý průvod krojovaných skupin a alegorických vozů, znázorňujících zemědělské práce od setí po pečení chleba a českých buchet a po něm několikahodinový kulturně umělecký program všech krajanských spolků a jejich hostů.
   V roce 1991 byly připravovány velkolepé dožínky v Bjelovaru, válka je však znemožnila. Na další se muselo čtyři roky čekat. První dožínky v samostatné Republice Chorvatsku se konaly v roce 1995 v Daruvaru, další v roce 1997 v Končenicích, v roce 1999 v Hercegovci a jubilejní po 75 letech v roce 2000 v Daruvaru. V roce 2002 byl pořadatelem opět Daruvar, v roce 2004  Končenice, rok 2006 patřil České besedě Velké a Malé Zdence, rok 2008 a 2010 Daruvaru, a v roce 2012 se konaly v Končenicích. Dožínkám se vrací jejich původní lidový ráz a stávají se opravdovou kulturní a národopisnou přehlídkou celé české menšiny v Chorvatsku.  V roce 2014 se po pětadvaceti letech budou znovu konat v Kaptole.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2018

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

• ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY 8.–11. ledna, Daruvar
• PLÉNUM UČITELŮ 26. ledna – DARUVAR
• MĚSÍC MATEŘSKÉHO JAZYKA 20. ledna – 21. února
• PŘEHLÍDKA KRAJANSKÉHO DIVADLA 23. a 24. března – LIPOVEC
• NAŠE JARO, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka 11. května – DARUVAR
• NAŠE JARO – dětská folklorní přehlídka 9. června – KONČENICE
• NAŠE JARO – udělení uznání 12. června – DARUVAR
• PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 17. června – DARUVARSKÝ BRESTOV
• ETNO DEN 7. července – IVANOVO SELO
• DOŽÍNKY 13. a 14. července – KONČENICE
• KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 22. září – RIJEKA
                                     13. října – PREKOPAKRA
                                     27. října – MEZURAČ
• PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN 10. listopadu – KAPTOL
• SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE 16. listopadu – DARUVAR
• VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 24. listopadu – BJELOVAR

Výročí (obljetnice)

ČESKÁ BESEDA KAPTOL - 95. výročí založení 27. ledna
ČESKÁ BESEDA JAZVENIK - 90. výročí založení – 29. září
ČESKÁ OBEC BJELOVAR - 100. výročí založení 20. října
ČESKÁ BESEDA MĚSTA GAREŠNICE - 10. výročí založení – 10. listopadu
ŠKOLA MEZURAČ 90. výročí

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – květen
Virovitica – květen
Bjelovar – květen
Hercegovec – květen
Osijek – květen/září/prosinec
Záhřeb – květen
Horní Daruvar – červen
Dolany – červen
Mezurač – červenec
Daruvar – červenec
Kaptol
Končenice – říjen
Dolní Střežany
Tréglava – srpen
Nová Hradiška
Šibovec – září
Holubňák (Dětská olympiáda) – září
Hrubečné Pole – září
Sisak – červen nebo září
Jazveník (90. výročí) – září
Lipovlany – říjen
Rijeka – říjen
Garešnica (10. výročí) – listopad
Záhřebské županství – červen