Dožínky jsou nejstarší a největší národopisnou slavností české menšiny v Chorvatsku. Zda byly jako původní lidový zvyk přineseny ze staré vlasti, nevíme.
   První dožínky se konaly 9. a 10. srpna 1925 v Daruvaru ve snaze obnovit u našeho venkovského lidu lidové kroje a zvyky. V Daruvaru se celomenšinové dožínky konaly i v letech 1927 a 1928. Od roku 1935 dožínky organizuje mládež sdružená v Besídkách venkovského dorostu vždy v jiné krajanské osadě: 1935 v Končenicích, 1936 ve Velkých Zdencích, 1937 v Lipovci, 1938 v Dežanovci, 1939 v Ivanově Sele a 1940 v Hercegovci. Na těchto posledních jmenovaných byli představitelé 29 českých spolků a více než 3000 účastníků.
   Po II. světové válce se 5. srpna 1945 koná v Daruvaru velká manifestace Čechů z celého státu a již v následujícím roce se 31. srpna a 1. září 1946 pořádají v Daruvaru první poválečné dožínky. Stávají se celomenšinovou každoroční manifestační záležitostí v organizaci Svazu s politickými prvky.
   Od konce 70. let se konaly dožínky jednou za dva roky a střídaly se s folklorní přehlídkou – Vonička. Měly ustálený ráz: v sobotu se konala sportovní utkání, vernisáž výstavy dokumentů nebo děl krajanských výtvarníků a dožínková akademie v režii pořádající osady; v neděli dopoledne procházel osadou velkolepý průvod krojovaných skupin a alegorických vozů, znázorňujících zemědělské práce od setí po pečení chleba a českých buchet a po něm několikahodinový kulturně umělecký program všech krajanských spolků a jejich hostů.
   V roce 1991 byly připravovány velkolepé dožínky v Bjelovaru, válka je však znemožnila. Na další se muselo čtyři roky čekat. První dožínky v samostatné Republice Chorvatsku se konaly v roce 1995 v Daruvaru, další v roce 1997 v Končenicích, v roce 1999 v Hercegovci a jubilejní po 75 letech v roce 2000 v Daruvaru. V roce 2002 byl pořadatelem opět Daruvar, v roce 2004  Končenice, rok 2006 patřil České besedě Velké a Malé Zdence, rok 2008 a 2010 Daruvaru, a v roce 2012 se konaly v Končenicích. Dožínkám se vrací jejich původní lidový ráz a stávají se opravdovou kulturní a národopisnou přehlídkou celé české menšiny v Chorvatsku.  V roce 2014 se po pětadvaceti letech budou znovu konat v Kaptole.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2023

28. února – Ivanovo Selo – Čtení tě mění
24. a 25. března – Lipovec – Divadelní přehlídka
5. května – Dolany – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro divadelní
20. května – Končenice – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro folklorní
2. června – Daruvar – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro výtvarné a literární a udělení uznán
Vědomostní kvíz pro žáky
17. června – Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb
1. července – Ivanovo Selo – Etno den
15. července – Kaptol – Dožínky
Říjen – Krajanské zpěvánky, Daruvar, Mezurač, Velké a Malé Zdence
4 . listopadu – Prekopakra – Přehlídka malých hudebních skupin

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE