První a jediné české noviny na Balkáně, jak se uvádí v podtitulku Českého listu, začaly vycházet v Záhřebu 15. června 1911. V letech 1919-1921 tam vycházejí Československé listy, v letech 1922-23 Hlas aj., ale kvůli nedůvěře českých rolníků vůči městu ztroskotával jakýkoliv pokus vydávat české noviny v Záhřebu. Spolupracovník Českého listu Jaroslav Dittrich však začal 1. března 1922 vydávat své Jugoslávské Čechoslováky v Daruvaru. Byl to čtrnáctideník, o rok později již týdeník, který se výlučně věnoval českým vesnicím, českým spolkům a českému rolníkovi. Tím si zajistil spolupracovníky i odběratele. V roce 1928 se v nich objevila rubrika pro děti, z níž vyrostl Dětský koutek. V srpnu 1940 musel být list přejmenován na Naše noviny, a 10. dubna 1941 přestává vycházet.
   Během druhé světové války vychází v Československé brigádě Jana Žižky z Trocnova celá řada cyklostylovaných či ručně psaných českých novin a v Záhřebu v letech 1939-1940 ilegální protifašistický Čehoslovački vjesnik.
   Ihned po svém založení v říjnu 1944 pomýšlí Svaz Čechů na vydávání českých novin, otázkou je opět – Záhřeb nebo Daruvar. V Záhřebu sice začal vycházet v srpnu 1945 český cyklostylovaný Zpravodaj, ale ten končí 16. března 1946, kdy vyšlo v Daruvaru první číslo Jednoty.
   Od svého založení je Jednota (s literární přílohou Studnice) orgánem Svazu Čechů, který je celých dvacet let i vydavatelem. V roce 1965 však dochází k založení samostatné Novinově vydavatelské instituce Jednota s posláním rozvíjet vydavatelskou činnost v české řeči. Jednota vydává kromě stejnojmenného týdeníku i měsíčník Dětský koutek (1929) a jednou ročně Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek (1962). V nakladatelském programu jsou knižní edice Knihovna Jaro (1954) a Knihovna krajanské tvorby (1961), edice historických studií (od roku 2008 nazvaná Svědectví) a v neposlední řadě edice učebnic (1951) pro české menšinové školy v Chorvatsku.
   Také některé krajanské spolky tisknou pro své členy periodické zpravodaje v českém jazyce. Česká beseda Záhřeb vydává měsíčník Spolkové zprávy a Česká beseda Rijeka čtvrtletník Naše řeč.
   Některé spolky se zabývají i vydavatelskou činností (Rijeka, Sisak, Záhřeb), nověji také česká menšinová rada města Záhřebu, která zavedla edici Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2018

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

• ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY 8.–11. ledna, Daruvar
• PLÉNUM UČITELŮ 26. ledna – DARUVAR
• MĚSÍC MATEŘSKÉHO JAZYKA 20. ledna – 21. února
• PŘEHLÍDKA KRAJANSKÉHO DIVADLA 23. a 24. března – LIPOVEC
• NAŠE JARO, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka 11. května – DARUVAR
• NAŠE JARO – dětská folklorní přehlídka 9. června – KONČENICE
• NAŠE JARO – udělení uznání 12. června – DARUVAR
• PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 17. června – DARUVARSKÝ BRESTOV
• ETNO DEN 7. července – IVANOVO SELO
• DOŽÍNKY 13. a 14. července – KONČENICE
• KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 22. září – RIJEKA
                                     13. října – PREKOPAKRA
                                     27. října – MEZURAČ
• PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN 10. listopadu – KAPTOL
• SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE 16. listopadu – DARUVAR
• VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 24. listopadu – BJELOVAR

Výročí (obljetnice)

ČESKÁ BESEDA KAPTOL - 95. výročí založení 27. ledna
ČESKÁ BESEDA JAZVENIK - 90. výročí založení – 29. září
ČESKÁ OBEC BJELOVAR - 100. výročí založení 20. října
ČESKÁ BESEDA MĚSTA GAREŠNICE - 10. výročí založení – 10. listopadu
ŠKOLA MEZURAČ 90. výročí

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – květen
Virovitica – květen
Bjelovar – květen
Hercegovec – květen
Osijek – květen/září/prosinec
Záhřeb – květen
Horní Daruvar – červen
Dolany – červen
Mezurač – červenec
Daruvar – červenec
Kaptol
Končenice – říjen
Dolní Střežany
Tréglava – srpen
Nová Hradiška
Šibovec – září
Holubňák (Dětská olympiáda) – září
Hrubečné Pole – září
Sisak – červen nebo září
Jazveník (90. výročí) – září
Lipovlany – říjen
Rijeka – říjen
Garešnica (10. výročí) – listopad
Záhřebské županství – červen