První a jediné české noviny na Balkáně, jak se uvádí v podtitulku Českého listu, začaly vycházet v Záhřebu 15. června 1911. V letech 1919-1921 tam vycházejí Československé listy, v letech 1922-23 Hlas aj., ale kvůli nedůvěře českých rolníků vůči městu ztroskotával jakýkoliv pokus vydávat české noviny v Záhřebu. Spolupracovník Českého listu Jaroslav Dittrich však začal 1. března 1922 vydávat své Jugoslávské Čechoslováky v Daruvaru. Byl to čtrnáctideník, o rok později již týdeník, který se výlučně věnoval českým vesnicím, českým spolkům a českému rolníkovi. Tím si zajistil spolupracovníky i odběratele. V roce 1928 se v nich objevila rubrika pro děti, z níž vyrostl Dětský koutek. V srpnu 1940 musel být list přejmenován na Naše noviny, a 10. dubna 1941 přestává vycházet.
   Během druhé světové války vychází v Československé brigádě Jana Žižky z Trocnova celá řada cyklostylovaných či ručně psaných českých novin a v Záhřebu v letech 1939-1940 ilegální protifašistický Čehoslovački vjesnik.
   Ihned po svém založení v říjnu 1944 pomýšlí Svaz Čechů na vydávání českých novin, otázkou je opět – Záhřeb nebo Daruvar. V Záhřebu sice začal vycházet v srpnu 1945 český cyklostylovaný Zpravodaj, ale ten končí 16. března 1946, kdy vyšlo v Daruvaru první číslo Jednoty.
   Od svého založení je Jednota (s literární přílohou Studnice) orgánem Svazu Čechů, který je celých dvacet let i vydavatelem. V roce 1965 však dochází k založení samostatné Novinově vydavatelské instituce Jednota s posláním rozvíjet vydavatelskou činnost v české řeči. Jednota vydává kromě stejnojmenného týdeníku i měsíčník Dětský koutek (1929) a jednou ročně Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek (1962). V nakladatelském programu jsou knižní edice Knihovna Jaro (1954) a Knihovna krajanské tvorby (1961), edice historických studií (od roku 2008 nazvaná Svědectví) a v neposlední řadě edice učebnic (1951) pro české menšinové školy v Chorvatsku.
   Také některé krajanské spolky tisknou pro své členy periodické zpravodaje v českém jazyce. Česká beseda Záhřeb vydává měsíčník Spolkové zprávy a Česká beseda Rijeka čtvrtletník Naše řeč.
   Některé spolky se zabývají i vydavatelskou činností (Rijeka, Sisak, Záhřeb), nověji také česká menšinová rada města Záhřebu, která zavedla edici Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2023

28. února – Ivanovo Selo – Čtení tě mění
24. a 25. března – Lipovec – Divadelní přehlídka
5. května – Dolany – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro divadelní
20. května – Končenice – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro folklorní
2. června – Daruvar – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro výtvarné a literární a udělení uznán
Vědomostní kvíz pro žáky
17. června – Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb
1. července – Ivanovo Selo – Etno den
15. července – Kaptol – Dožínky
Říjen – Krajanské zpěvánky, Daruvar, Mezurač, Velké a Malé Zdence
4 . listopadu – Prekopakra – Přehlídka malých hudebních skupin

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE