České přistěhovalce nespojovala před rokem 1918 žádná společná organizace a ani nejstarší krajanské spolky neudržovaly mezi sebou kontakty. Teprve po vytvoření jednotného Království Srbů, Chorvatů a Slovinců  se uvažuje o organizaci, která by zastupovala českou i slovenskou menšinu jak vůči Jugoslávii, tak i v Československu. Na prvním kongresu Čechoslováků v Osijeku založili 29. června 1921 zástupci 36 českých a slovenských spolků Československý svaz v Království SHS (Jugoslávii), který zastupoval "československou" menšinu až do roku 1941. První jeho sídlo bylo v Novém Sadu, v roce 1924 bylo sídlo Svazu přeneseno do Bělehradu, ale mezi českými spolky hlavní roli přebírá daruvarská Beseda. Od roku 1931 působí všechna tělesa Svazu – Matice školská, Osvětový a hospodářský odbor, Matice amatérského divadla aj. v Záhřebu. Při poslední valné hromadě v Daruvaru v roce 1939 bylo do Československého svazu začleněno 109 českých a slovenských spolků, ale již v roce 1941 není stopy ani po Svazu ani po českých spolcích.
   K obnovení činnosti Svazu došlo 1. října 1944 v Daruvaru, díky decentralizaci státu se orientoval pouze na krajanské spolky v Chorvatsku a částečně v Bosně a Hercegovině. Jeho název není zpočátku definován, až v roce 1949 se ustálil název Československý svaz v LR, později SR Chorvatsku. Federativní uspořádání Československa vede v roce 1975 ke změně názvu na Svaz Čechů a Slováků v SR Chorvatsku. V roce 1993 schválila valná hromada nový statut a s ním i nový název Svaz Čechů v Republice Chorvatsku, protože se slovenské spolky v roce 1992 oddělily a vytvořily si Matici slovenskou, později Svaz Slováků se sídlem v Našicích. Do roku 1965 je součástí Svazu i redakce Jednoty, po jejím osamostatnění je ve Svazu zaměstnán jen tajemník, předseda vykonává funkci volontérsky.
   Svaz Čechů je nestranickou organizací zaměřenou na pěstování a rozvíjení vlastní kultury, mateřského jazyka a uchování národní identity. Jeho činnost probíhá v jednotlivých sekcích – radách: školní, kulturně osvětové, divadelní, historické, informační a vydavatelské. Svaz Čechů v RCH má svůj znak, ale používá i českou vlajku a hymnu, tj. symboly schválené Radou pro národnostní menšiny v RCH.

eskoslovensk-Svaz

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2023

28. února – Ivanovo Selo – Čtení tě mění
24. a 25. března – Lipovec – Divadelní přehlídka
5. května – Dolany – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro divadelní
20. května – Končenice – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro folklorní
2. června – Daruvar – Přehlídka dětské tvořivosti Naše jaro výtvarné a literární a udělení uznán
Vědomostní kvíz pro žáky
17. června – Daruvarský Brestov – Přehlídka dechových hudeb
1. července – Ivanovo Selo – Etno den
15. července – Kaptol – Dožínky
Říjen – Krajanské zpěvánky, Daruvar, Mezurač, Velké a Malé Zdence
4 . listopadu – Prekopakra – Přehlídka malých hudebních skupin

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE