Prvořadým úkolem krajanských spolků byla česká škola, pomáhala jim Matice školská Svazu (Daruvar 1926). V letech 1922 až 1936 vznikla v Chorvatsku síť českých škol různého profilu. Silné krajanské spolky zakládají soukromé školy (Daruvar 1922, Bjelovar 1923, Hercegovec 1923, Kaptol 1924); Československo zasílá učitele a pomůcky, ostatní Beseda zajišťuje sama. V roce 1925 bylo povoleno zakládání českých paralelních oddělení při státních školách (Brestov, Velké Zdence (1926), Prekopakra (1927), Holubňák, Končenice (1931), Dežanovec (1932), Tominovac (1933) a Uljanik (1936). I jim značnou pomoc poskytovala Matice školská a různé instituce z ČSR. Jinde vznikly jen školy doplňovací – Uljanik (1922), Záhřeb (1923), Lipovlany, Ludina, Mezurač, Osijek (1924), Sv. Ivan Žabno (1936), výuka v nich byla nepovinná. Tam, kde nebyly podmínky ani pro jednu výše uvedenou školu, působil okresní (kočovný) učitel. Čeští učitelé, ať již domácí nebo z Československa, byli v krajanském životě nepostradatelní.
   Na podnět Matice školské začala v roce 1926 v Daruvaru působit česká mateřská školka. V roce 1927 byla ve Velkých Zdencích založena Prokůpkova odborná hospodářská škola, která v letech 1930-1941 působila v Daruvaru. Z ní vyšly i Besídky a Sdružení venkovského dorostu, které v té době sehrály v krajanském hnutí neocenitelnou úlohu.
   V době největšího rozkvětu působilo v Chorvatsku 22 českých škol různého profilu, avšak v roce 1941 byly všechny zakázány.
   České školy se začaly obnovovat již v září 1944, o rok později pracuje 16 státních českých škol a v Záhřebu doplňovací.
   Dnes je české školství plně zahrnuto do soustavy chorvatského školství a při Ministerstvu vědy, školství a sportu je zaměstnána na půl pracovního úvazku poradkyně pro české školy.
   Existují dvě české základní školy (model A) – Jana Amose Komenského v Daruvaru (s obvodními školami Dolany, Holubňák, Horní Daruvar, Lipovec a Dolní Střežany) a Josefa Růžičky v Končenicích (s obvodní školou v Daruvarském Brestově) a čtyřletá česká škola v Ivanově Sele.
   Čeština a česká kultura (model C) se ve školním roce 2013/2014 vyučuje na dvaceti základních školách: v Bjeliševci, Bjelovaru, Daruvarském Brestově, Dežanovci, Dioši, Hercegovci, Horních Střežanech, Hrubečném Poli, Kaptole, Lipiku, Lipovlanech, Mezurači, Rijece, Sirači, Sisku, Šibovci, Trojhlavě, Velkých Zdencích, Virovitici a Záhřebu.
   České mateřské školy jsou v Daruvaru (Ferda Mravenec) a v Končenicích, podle modelu C (dvě hodiny českého jazyka týdne) také v Mezurači. Při záhřebské České besedě je sobotní školka Cvrček.
   Daruvarské gymnázium má od svého založení (1954) české oddělení (s přestávkami), na kterém se čeština učí podle modelu B. V dalších středních školách – na Ekonomické a turistické škole v Daruvaru, Střední škole Bartola Kašiće v Hrubečném Poli,  Gymnáziu S. S. Kranjčeviće v Záhřebu a Průmyslově-živnostenské škole ve Virovitici – se čeština učí modelem C.
   Jednota vydává učebnice pro menšinové školy, při Svazu pracuje rada pro školní otázky (1974), tradičně se koná Naše jaro (1952) a přehlídka české dětské písně v Končenicích (1972). Pro učitele se organizují semináře a pro žáky sedmých tříd letní škola v České republice (1967) a pro všechny zájemce zimní škola tvořivé dramatiky (??).

Historie-esk-koly

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2018

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

• ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY 8.–11. ledna, Daruvar
• PLÉNUM UČITELŮ 26. ledna – DARUVAR
• MĚSÍC MATEŘSKÉHO JAZYKA 20. ledna – 21. února
• PŘEHLÍDKA KRAJANSKÉHO DIVADLA 23. a 24. března – LIPOVEC
• NAŠE JARO, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka 11. května – DARUVAR
• NAŠE JARO – dětská folklorní přehlídka 9. června – KONČENICE
• NAŠE JARO – udělení uznání 12. června – DARUVAR
• PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 17. června – DARUVARSKÝ BRESTOV
• ETNO DEN 7. července – IVANOVO SELO
• DOŽÍNKY 13. a 14. července – KONČENICE
• KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 22. září – RIJEKA
                                     13. října – PREKOPAKRA
                                     27. října – MEZURAČ
• PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN 10. listopadu – KAPTOL
• SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE 16. listopadu – DARUVAR
• VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 24. listopadu – BJELOVAR

Výročí (obljetnice)

ČESKÁ BESEDA KAPTOL - 95. výročí založení 27. ledna
ČESKÁ BESEDA JAZVENIK - 90. výročí založení – 29. září
ČESKÁ OBEC BJELOVAR - 100. výročí založení 20. října
ČESKÁ BESEDA MĚSTA GAREŠNICE - 10. výročí založení – 10. listopadu
ŠKOLA MEZURAČ 90. výročí

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – květen
Virovitica – květen
Bjelovar – květen
Hercegovec – květen
Osijek – květen/září/prosinec
Záhřeb – květen
Horní Daruvar – červen
Dolany – červen
Mezurač – červenec
Daruvar – červenec
Kaptol
Končenice – říjen
Dolní Střežany
Tréglava – srpen
Nová Hradiška
Šibovec – září
Holubňák (Dětská olympiáda) – září
Hrubečné Pole – září
Sisak – červen nebo září
Jazveník (90. výročí) – září
Lipovlany – říjen
Rijeka – říjen
Garešnica (10. výročí) – listopad
Záhřebské županství – červen