Demografické údaje o Češích v Chorvatsku

Stěhování Čechů do Chorvatska trvalo téměř 150 let a bylo umožněno tím, že obě země byly součástí habsburské monarchie Rakouska-Uherska. Od poloviny 18. až do konce 19. století se do chorvatských měst stěhovali jednotlivě úředníci, řemeslníci, učitelé, vojáci, hudebníci, lesníci, zahradníci, do manufaktur ve vnitrozemí pak celé dělnické kolonie (např. skláři). Členové dnešní rozvětvené české krajanské menšiny v Chorvatsku jsou však většinou potomci drobných zemědělců, kteří získali od zchudlé chorvatské šlechty v západní Slavonii zanedbané pozemky a znovu je zúrodnili.

 Z vesnic, které byly založeny českými kolonisty pod rakouskou vojenskou správou v takzvané Vojenské hranici, zůstalo české obyvatelstvo jenom v Ivanově Sele, kterému se dodnes říká „Pémie“.

Podle posledního soupisu obyvatel v roce 2011 se k české národnosti v Chorvatsku hlásilo přes 9.500 osob.

 

Počet obyvatel české národnosti v letech 1880 - 2011


Rok                      Počet obyvatel       Přírůstek, úbytek oproti                                                                   

                           české národnosti            minulému  sčítání
1880                          14 584                                  -------                                                  
1890                          27 521                               + 88,7 %                                       
1900                          31 588                               + 14,8 %
1948                          28 994                                -   8,2 %
1953                          29 967                                +  3,4 %
1971                          19 001                                 - 36,6 %                                        
1981                          15 061                                 - 20,7 %
1991                          13 086                                 - 13,1 %                                         
2001                          10 510                                 - 19,7 %

2011                            9 641                                -   8,21%

    Zdroj: Češi v Chorvatsku, J. Matušek, zpracovali L. Lalićová a I. Horyna

                                                     Státní úřad pro statistiku, www.dzs.hr

 

Obyvatelstvo podle národnosti, podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Chorvatsko (celoplošně)

Celkem     Chorvaté     Menšiny    Počet    Ostatní   Vyjádřili se dle religie/ Nevyjádřili se/   

                                   (celkem)    menšin             /vyjádřili se regionálně  /Nezjištěno


4 284 889   3 874 321       328 738    22       8 052      10 182 // 27 225      26 763 // 9 608

   100 %        90.42 %        7,67 %      --        0,19 %    0,24 % // 0,64 %     0,62 % // 0,22%

  

Obyvatelstvo podle mateřského jazyka, podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Chorvatsko (celoplošně)

Celkem          Chorvatský jazyk      Počet dalších jazyků  Ostatní      Nezjištěno               


4 284 889           4 096 305                   23                        5 367          9 329

    100 %                 95,60 %                 4,05 %                    0,13 %        0,22 %

 

Obyvatelstvo české národnosti a českého mateřského jazyka v krajích

(županstvích) podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

Název kraje                Počet  obyvatel české   %      Počet obyvatel podle        %         ●●▼ (županství)
(županství)                         národnosti                 českého mateřského jazyka                   
                                                                                                     

1. Bjelovarsko-bilogorské     6 287                5,25                 4 431                 3,70               - 29,5 %

          županství

2. Město Záhřeb                  835                 0,11                  517                   0,07               - 38,1 %

3. Požežsko-slavonské           649                 0,83                  167                   0,21               - 74,3 %    

            županství

4. Sisacko-moslavinské          578                 0,34                  259                    0,15               - 55,2%

            županství

5. Záhřebské županství          244                 0,08                  126                    0,04               - 48,4 %

6. Primorsko-goranské          198                  0,07                  146                   0,05                - 26,3 %

           županství

7. Istrijské županství             131                  0,06                   112                   0,05                 - 14,5 %

8. Viroviticko-podravské        104                  0,12                   64                     0,08               - 38,5 %

           županství

9. Brodsko-posavské             77                   0,07                    44                     0,03               - 42,9 %

           županství

10. Splitsko-dalmatské          75                    0,04                   175                    0,04              + 133,3 %

          županství

11. Osijecko-baranjské          57                   0,02                     33                     0,01              - 42,1 %

           županství

12. Zadarské županství          54                   0,03                     48                     0,03            - 11,1%

13. Dubrovnicko-neretvanské  50                  0,04                     47                     0,04               - 6,0 %

              županství

14.  Koprivnicko-križevské       39                  0,03                     19                    0,02            - 51,3 %

            županství

15.  Vukovarsko-srijemské     36                   0,02                     14                    0,01             - 61,1 %

              županství

16. Šibensko-kninské            33                    0,03                     32                    0,03               - 3,0 %

              županství

17. Varaždinské županství      26                    0,01                    21                     0,01            - 19,2 %

18. Međimurské županství     21                     0,02                    12                     0,01            - 42,9 %

19. Karlovacké županství    19                      0,01                     8                      0,01           - 57,9 %

20. Krapinsko-zagorské        15                     0,01                    11                      0,01           - 26,7 %

           županství

21. Licko-senjské                 13                      0,03                     6                      0,01           - 53,8 %

          županství

●●▼ Procentuální  úbytek či přírůstek počtu obyvatel podle českého mateřského jazyka oproti počtu obyvatel podle české národnosti

   Zdroj: www.dzs.hr , zpracovali L. Lalićová a Ivan Horyna

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2018

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

• ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY 8.–11. ledna, Daruvar
• PLÉNUM UČITELŮ 26. ledna – DARUVAR
• MĚSÍC MATEŘSKÉHO JAZYKA 20. ledna – 21. února
• PŘEHLÍDKA KRAJANSKÉHO DIVADLA 23. a 24. března – LIPOVEC
• NAŠE JARO, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka 11. května – DARUVAR
• NAŠE JARO – dětská folklorní přehlídka 9. června – KONČENICE
• NAŠE JARO – udělení uznání 12. června – DARUVAR
• PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 17. června – DARUVARSKÝ BRESTOV
• ETNO DEN 7. července – IVANOVO SELO
• DOŽÍNKY 13. a 14. července – KONČENICE
• KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 22. září – RIJEKA
                                     13. října – PREKOPAKRA
                                     27. října – MEZURAČ
• PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN 10. listopadu – KAPTOL
• SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE 16. listopadu – DARUVAR
• VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 24. listopadu – BJELOVAR

Výročí (obljetnice)

ČESKÁ BESEDA KAPTOL - 95. výročí založení 27. ledna
ČESKÁ BESEDA JAZVENIK - 90. výročí založení – 29. září
ČESKÁ OBEC BJELOVAR - 100. výročí založení 20. října
ČESKÁ BESEDA MĚSTA GAREŠNICE - 10. výročí založení – 10. listopadu
ŠKOLA MEZURAČ 90. výročí

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – květen
Virovitica – květen
Bjelovar – květen
Hercegovec – květen
Osijek – květen/září/prosinec
Záhřeb – květen
Horní Daruvar – červen
Dolany – červen
Mezurač – červenec
Daruvar – červenec
Kaptol
Končenice – říjen
Dolní Střežany
Tréglava – srpen
Nová Hradiška
Šibovec – září
Holubňák (Dětská olympiáda) – září
Hrubečné Pole – září
Sisak – červen nebo září
Jazveník (90. výročí) – září
Lipovlany – říjen
Rijeka – říjen
Garešnica (10. výročí) – listopad
Záhřebské županství – červen