Vydavatelská činnost

 • Novinově vydavatelská instituce Jednota

    Český tisk v Chorvatsku vznikl dříve než české školy a měl velký podíl na jejich zakládání a na rozvíjení menšinového školství a krajanského kulturního života vůbec.
  První noviny v českém jazyce začaly v Záhřebu vycházet už v roce 1911, ale cestu ke čtenářům na krajanském venkově, a tam žilo nejvíc Čechů, našel až v roce 1922 týdeník Jugoslávští Čechoslováci, který až do jejich zastavení v roce 1941 pravidelně vycházel v Daruvaru.
     Na tradici Jugoslávských Čechoslováků navázal v roce 1946 týdeník Jednota jako informační orgán tehdejšího Československého svazu. V roce 1965 vznikla samostatná Novinově vydavatelská instituce Jednota, která kromě týdeníku vydává řadu dalších publikací...
     Týdeník Jednota informuje o činnosti Svazu Čechů, krajanských škol a spolků, ale i o životě obyčejných lidí, krajanů. Krajanské hnutí prožívá po domovinské válce v devadesátých letech silnou obrodu, takže stránky Jednoty často nestačí na to, aby byly zachyceny všechny aktivity krajanů. Jednota se zároveň snaží nabídnout čtenářům různorodou škálu témat, protože je v mnoha případech jediným českým tiskem, který se krajanům v Chorvatsku dostává do rukou. Poněvadž našim čtenářům nejsou běžně dostupné informace o událostech v České republice, využívá Jednota také zpráv z internetového portálu Radia Prahy.
    Součástí Jednoty je literární příloha Studnice (1961), která dvakrát ročně dává krajanským autorům možnost publikovat své práce.  
  Měsíčník Dětský koutek (1928) byl původně příloha pro děti v Jugoslávských Čechoslovácích. Vzhledem k tomu, že ve dvacátých letech minulého století v Chorvatsku vznikaly české školy, dostal Dětský koutek zvláštní úkol – stal se náhradní, a dlouho jedinou, čítankou. Mnozí krajanští autoři v něm začínali publikovat. Český Dětský koutek je nejstarším časopisem pro děti v Chorvatsku.  
     Český lidový kalendář (1953) vychází jednou ročně, uveřejňí se v něm literární práce krajanů, paměti a vzpomínky a přehled činnosti Svazu a všech spolků a škol.
     Ve sborníku Přehledkulturních a historických, literárních a školských otázek (1962), se uveřejňují studie související s krajanským životem a vzájemnými česko-chorvatskými vztahy.
     Kromě těchto pravidelných tiskovin, které jsou financovány Radou pro národnostní menšiny RCH, vydává Jednota další edice:
     V Knihovně krajanské tvorby vyšlo ?? titulů včetně antologie Domov má jméno Daruvar, která podrobně mapuje minulost i přítomnost krajanské literární tvorby.
     Knihovnička Jaro obsahuje ilustrované knihy pro děti, doposud vyšlo ?? svazků.
     Početné jsou různé historické a etnografické studie a vzpomínkové texty, které se od roku ?? zařazují do edice Svědectví.
     Zvláštní kapitolou vydavatelské činnosti jsou učebnice pro české školy, které plně financuje Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu RCH.
     Rada pro národnostní menšiny RCH financuje činnost Jednoty ze 70 %, ostatní se zajišťuje z předplatného, z reklam a donací.


  Novinově vydavatelská instituce Jednota
  Adresa: Trg kralja Tomislava 7,  43 500 Daruvar
  Tel:  043/331-121, Fax: 043/331-488
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Web: www.jednota.hr
  Ředitelka: Lidija Dujmenovićová
  Hlavní a zodpovědná redaktorka: Jana Staňová

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2018

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

• ZIMNÍ ŠKOLA TVOŘIVÉ DRAMATIKY 8.–11. ledna, Daruvar
• PLÉNUM UČITELŮ 26. ledna – DARUVAR
• MĚSÍC MATEŘSKÉHO JAZYKA 20. ledna – 21. února
• PŘEHLÍDKA KRAJANSKÉHO DIVADLA 23. a 24. března – LIPOVEC
• NAŠE JARO, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka 11. května – DARUVAR
• NAŠE JARO – dětská folklorní přehlídka 9. června – KONČENICE
• NAŠE JARO – udělení uznání 12. června – DARUVAR
• PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 17. června – DARUVARSKÝ BRESTOV
• ETNO DEN 7. července – IVANOVO SELO
• DOŽÍNKY 13. a 14. července – KONČENICE
• KRAJANSKÉ ZPĚVÁNKY 22. září – RIJEKA
                                     13. října – PREKOPAKRA
                                     27. října – MEZURAČ
• PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH SKUPIN 10. listopadu – KAPTOL
• SYMPOZIUM O ČESKÉM JAZYCE 16. listopadu – DARUVAR
• VEČER NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 24. listopadu – BJELOVAR

Výročí (obljetnice)

ČESKÁ BESEDA KAPTOL - 95. výročí založení 27. ledna
ČESKÁ BESEDA JAZVENIK - 90. výročí založení – 29. září
ČESKÁ OBEC BJELOVAR - 100. výročí založení 20. října
ČESKÁ BESEDA MĚSTA GAREŠNICE - 10. výročí založení – 10. listopadu
ŠKOLA MEZURAČ 90. výročí

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – květen
Virovitica – květen
Bjelovar – květen
Hercegovec – květen
Osijek – květen/září/prosinec
Záhřeb – květen
Horní Daruvar – červen
Dolany – červen
Mezurač – červenec
Daruvar – červenec
Kaptol
Končenice – říjen
Dolní Střežany
Tréglava – srpen
Nová Hradiška
Šibovec – září
Holubňák (Dětská olympiáda) – září
Hrubečné Pole – září
Sisak – červen nebo září
Jazveník (90. výročí) – září
Lipovlany – říjen
Rijeka – říjen
Garešnica (10. výročí) – listopad
Záhřebské županství – červen