1. Podaci o Naručitelju Naručitelj: Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Sjedište: Trg kralja Tomislava 7, 43 500 Daruvar OIB: 44469575108 Broj telefona: +385 (0) 43 331233 Internetstranica: www.savez-ceha-rh.hr Elektronička pošta: Tato e-mailová adresa je chráněna před…

Menu