Novinky ze Svazu Čechů

 • Divadelní přehlídka
  Divadelní přehlídka

  24. a 25. března proběhla jubilejní 30. přehlídka amatérského divadla v Lipovci. Vystoupilo 14 divadelních skupin z Českých besed Lipovec (N. V. Gogol: Revizor), Hrubečné Pole (Bedřich Zelenka: Bratránek), Garešnica (Lauti Wylie: Večeře pro jednoho), Šibovec (Rychlokurs pro zdravotní sestry), Dolní Střežany (Růženka Bukačová: My také slavíme), Daruvar (neznámý autor: Poznávací znamení), Tréglava (Milan Begović: Květinová cesta), Sisak (Jaroslav Hašek: Nové osudy dobrého vojáka Švejka), Jazvenik (Marie Vašková: Poslední vůle strýčka Honzy), Holubňák (Jasna Růžičková: Uražená čest), Bjelovar (Zdenko Trnka: Divadlo pana starosty), Dolany (Prokop Konopásek: Posvícení v Hudlicích), Virovitica (Anna Bazjaková: Sem tam) a Záhřeb (Marie Kestřánková: Prohlídka podzemí). Státní selektorka Dubravka Crnojevićová Carićová podrobně každé představení zanalyzovala.

 • Volební valná hromada České besedy Brestov
  Volební valná hromada České besedy Brestov


  24. března proběhla valná hromada České besedy Daruvarský Brestov. Byly podány zprávy o činnosti, schválen plán a finanční rozpočet a zvoleno 15 členů spolku. Přítomen byl velký počet členů a hostů, Svaz zastupovala předsedkyně L. Stráníková. Večer zpestřilo vystoupení všech besedních složek – pěveckého sboru, dechovky a malého orchestru.

 • Zasedala správní rada

  24. března měla schůzi správní rada Svazu Čechů. Na programu jednání byly finanční otázky, týkající se prostředků z Úřadu pro lidská práva, jejichž rozdělení ještě schválí komise a následně i předsednictvo Svazu. Předsedkyně Svazu podala zprávu o činnosti Svazu. Jednalo se o potřebě zrevidovat stanovy, o existenčních otázkách České besedy Verovice a o volební valné hromadě Svazu.

 • S pověřenkyní o činnosti Svazu Čechů

  22. března 2017 navštívila Svaz Čechů pověřenkyně vlády pro město Daruvar Snježana Hoppová. Předsedkyně Svazu a tajemník ji informovali o způsobu organizování české menšiny a o činnosti Svazu, poslanec Vladimír Bílek o chystaných investičních vkladech.

 • Večer poezie ke Dni poezie
  Večer poezie ke Dni poezie

  21. března 2017, v Mezinárodní den poezie, uspořádala předsedkyně Klubu literátů Svazu Čechů Táňa Novotná Golubićová večer poezie u táboráku na hospodářství rodiny Voborských. Zúčastnila se ho patnáctka krajanských autorů a milovníků poezie. Zazněly básně v češtině a chorvatštině, ale i v angličtině a španělštině, při kytaře a bendžu zpíval Ivan Vrbický.

 • Valná hromada v Jazveniku
  Valná hromada v Jazveniku

  18. března 2017 se konala valná hromada České besedy Jazvenik. Byla podána zpráva o činnosti a schválen plán a finanční plán na tento rok. Po jednání sehráli divadelníci premiérově hru Poslední vůle strýčka Honzy. Svaz Čechů na shromáždění zastupovala místopředsedkyně Svazu Anna Marie Štrumlová Tučková.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)

Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
Jarní tóny Jana Vlašimského – 7.–21. května – Virovitica
Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                        – 21. října – Velké Zdence
Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Záhřeb
Vonička – 18. listopadu – Daruvar
Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 14. a 15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 4.-8. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 7. července
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)

Bjeliševec (6. května)
Virovitica (20. a 21. května)    
Bjelovar (21., 26. a 27. května)  
Hercegovec (Májová setkání, 21. a 27. května)
Osijek (27. května)
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury, 8.–14. května)
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu, květen)
Dubrava (4. června)
Horní Daruvar (Dny bramboráků, 16.–18. června)
Prekopakra (červen)
Sisak (červen)
Nová Hradiška (červen a srpen)
Dolany (Kuchařská vitráž, 1. července)    
Mezurač (8.–9. července)
Kaptol (Den Čechů a Slováků, červenec)
Končenice (Končenické hody,12. srpna)
Dolní Střežany (19. srpna)
Šibovec (9. září)
Jazvenik (svátek sv. Václava, 30. září)
Tréglava (Jarmark starých řemesel, 31. září)
Holubňák (Dětská olympiáda, září/říjen)
Lipovlany (14. října)
Rijeka (říjen)
Garešnica (18. listopadu)