Novinky ze Svazu Čechů

 • Návštěva župana Damira Bajse
  Návštěva župana Damira Bajse

  18. května Svaz Čechů navštívil župan bjelovarsko-bilogorský Damir Bajs s poslancem V. Bílkem a se spolupracovnicemi. Přítomni byli L. Stráníková, M. Válková, Z. Kutilová, S. Vlahovićová a Ž. Zadrová. Poněvadž to byla jeho poslední návštěva v tomto mandátu, který podle vlastních slov návštěvou Svazu před čtyřmi roky také zahájil, byla to příležitost poděkovat mu za dobrou spolupráci.

 • Návštěva Gordana Jandrokoviće
  Návštěva Gordana Jandrokoviće

  15. května navštívil Svaz Čechů poprvé předseda Chorvatského parlamentu Gordan Jandroković, doprovázený Mirem Totgergelim, Táňou Novotnou Golubićovou a dalšími. Delegace se setkala s několika představiteli menšiny (L. Stráníková, V. Bílek, M. Válková, Z. Kutilová, A. M. Štrumlová Tučková a další). Jednalo se kulturní a hospodářské činnosti a možnostech spolupráce České a Chorvatské republiky, pan Jandroković se o české menšině vyjádřil pochvalně a přislíbil podporu jejích aktivit a projektů.

 • Sisačtí na státním divadelním festivalu
  Sisačtí na státním divadelním festivalu

  14. května vystoupila divadelní skupina Panika České besedy Sisak na 57. festivalu chorvatských divadelních amatérů v Pazinu se hrou Nové osudy dobrého vojáka Švejka v režii Silvije Vadly, kde se setkala s velice kladným hodnocením odborníků.

 • Dny české kultury v Záhřebu
  Dny české kultury v Záhřebu

  13. května bohatým programem vyvrcholily druhé Dny české a chorvatské kultury v Záhřebu, které zorganizovaly Česká beseda Záhřeb a Česká menšinová rada města Záhřebu. Zahájila je 8. května výstava k 80. výročí Českého domu, dále se 10. května konal kulatý stůl a závěrem byl Den otevřených dveří s dílnami a bohatým program pro děti a dospělé. Vystoupily besední skupiny a dechová hudba ZET. Krajané ze Šibovce pekli bramborák.

 • Výstava Davida Vávry
  Výstava Davida Vávry

  11. května byla v předsálí daruvarského kina otevřena výstava českého herce, režiséra, spisovatele a výtvarníka Davida Vávry Jedeme k moři. Na realizaci výstavy spolupracovali Svaz Čechů a České velvyslanectví s Turistickou agenturou Geotour, Lidovou univerzitou Daruvar a NVI Jednotou. S turistickou výpravou k moři na „kololoď“ s českými turisty odcestovali po dvou představitelích moravských Chorvatů a chorvatských Čechů (Vlatka Daňková a Zvonko Kárník).

 • O možnostech hospodářské činnosti spolků
  O možnostech hospodářské činnosti spolků

  10. května zorganizovaly Česká beseda Záhřeb a Česká menšinová rada města Záhřebu kulatý stůl, týkající se možností hospodářské činnosti krajanských spolků, která by měla vést k jejich finanční soběstačnosti. Předsedkyně Besedy Alenka Štokićová a předseda Rady Jiří Bahník hovořili o příkladu záhřebské České besedy. K problematice se vyjádřili také český velvyslanec Vladimír Zavázal, poslanec V. Bílek, předsedkyně Svazu L. Stráníková a bývalá poslankyně Z. Čuchnilová. Přítomní byli také místopředsedkyně Svazu A. M. Štrumlová Tučková a ředitelka Jednoty L. Dujmenovićová. Kulatý stůl byl součástí Dnů české a chorvatské kultury, které 8. května zahájila výstava k 80. výročí otevření Českého domu v Záhřebu.

Menu

Kalendář akcí

Kalendář akcí Svazu Čechů v RCH v roce 2017

AKTUÁLNÍ KRAJANSKÉ AKCE

Kulturní akce (kulturne manifestacije)
• Přehlídka krajanského divadla – 24. a 25. března – Lipovec
• Přehlídka dětské písně – 28. dubna – Končenice
• Naše jaro, divadelní, loutková, recitační a literární přehlídka – 5. května – Daruvar
• Jarní tóny Jana Vlašimského – 11.–28. května – Virovitica
• Naše jaro, předávání uznání – 7. června – Daruvar
• Naše jaro, dětská folklorní přehlídka – 10. června – Kaptol
• Přehlídka dechových hudeb – 17. června – Brestov
• Etno den – 8. července – Ivanovo Selo
• Krajanské zpěvánky – 16. září – Rijeka
                                   – 21. října – Velké Zdence
• Sympozium o českém jazyce – 13. října – Daruvar
• Přehlídka hudebních skupin – 11. listopadu – Horní Daruvar
• Vonička – 18. listopadu – Daruvar

Výročí (obljetnice)

Česká beseda Daruvar – 110. výročí založení – 11.–15. července
Česká beseda Prekopakra – 110. výročí založení – 6.–9. července
Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar – 95. výročí založení – 28. října
Česká mateřská škola Ferda Mravenec Daruvar – 90. výročí založení – 28. října
Česká doplňovací škola ČB Záhřeb – 90. výročí založení – 28. října
Česká beseda Končenice – 85. výročí – 28. ledna
Česká beseda Tréglava – 15. výročí – 13. května
Česká beseda Verovice – 15. výročí – 27.–28. května

Dny české kultury (Dani češke kulture)
Bjeliševec – 6. května
Záhřeb (Den české a chorvatské kultury) – 8.–13. května
Bjelovar – 21., 26. a 27. května  
Virovitica (Jarní tóny Jana Vlašimského) – 27. a 28. května
Hercegovec (Májová setkání) – 28. května
Velké a Malé Zdence (Den kultury a sportu) – květen
Osijek – 10. června
Horní Daruvar (Dny bramboráků) – 16.–18. 6.
Dubrava – 25. 6.
Dolany (Kuchařská vitráž) – 1. července
Mezurač DČK a Setkání besed SMŽ – 8.–9. července
Prekopakra (110. výročí) – 6.–9. července
Daruvar (110. výročí) – 11. až 15. července
Kaptol (Den Čechů a Slováků) – červenec
Nová Hradiška – červen a srpen
Končenice (Končenické hody) – 12. srpna
Dolní Střežany – 19. srpna
Sisak – září
Šibovec – 9. září
Lipovlany – 14. září
Holubňák (Dětská olympiáda) – 16. září
Jazvenik (svátek sv. Václava) – 30. září
Tréglava (jarmark starých řemesel) – 30. září
Rijeka – říjen
Garešnica – 18. listopadu

Vzdělávání žáků a učitelů
• Zimní škola tvořivé dramatiky – 2.–5. ledna – Daruvar
• Setkání učitelů – 20. ledna – Daruvar
• Měsíc mateřského jazyka – 20. ledna – 21. února
• Seminář pro učitele v ČR 18.–24. dubna – Hodonín
• Folklorní tábor Doubrava 29. 7. – 12. 8. – Stará Říše
• Letní škola v ČR (7. a 8. třída) – 1.–7. 7.
• Jazykový tábor v ČR (6. třída) 25. 6. – 1. 7.
• Kurs českého jazyk pro krajany v Dobrušce – 21. 7. – 18. 8. 2017
• Kurs metodiky výuky českého jazyka v Praze – 28. 8. – 8. 9. 2017
• Semestrální studium na vysokých školách v ČR
• Pracovní pobyt dvou učitelů
• Pracovní pobyty choreografů – 24.–26. února a 28.–30. dubna

Další akce
• Lipovlanská setkání – 25., 26. a 27. srpna
• Večer národnostních menšin – 25. listopadu – Bjelovar
• Folklorní festival v Budyšíně (Holubička) – 22.–26. června
• Dny slovanské kultury v Uherském Hradišti (Záhřeb) – 1.–5. června
• Krajanský festival v Praze (Rijeka) – 30. září – 2. října
• Hostování Divadelního spolku Vojan z Libice nad Cidlinou – 28., 29. 30. září
• Edukace mladých příslušníků menšiny, soustředění a založení organizace mladých

• Hostování pěveckého sboru z Košic
• Hostování Divadelního spolku Kolár z Letohradu – 6. a 7. 5. (odloženo na příští rok)